הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פעילות הפיקוח בתחום צרכנות בנקאית

דף זה מציג את פעילות הפיקוח על הבנקים להגברת מודעות הציבור לתחום הצרכנות הבנקאית

סמינר רשת (webinar) לתושבי קו העימות בנושא חוסן כלכלי

סמינר רשת (webinar) לתושבי קו העימות בנושא חוסן כלכלי

כחלק מליווי התושבים שפונו מביתם בצפון ובדרום, ובמטרה לסייע להם בקבלת מידע ממוקד לגבי הזכויות הפיננסיות ובכלים להתנהלות פיננסית אחראית, קיים הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל סמינר רשת (webinar) במהלכו הועברו תכנים אלו תוך מתן דגש אודות חשיבות ניהול התקציב, חשיבות החיסכון וניהול חשבון הבנק. סמינר הרשת התקיים בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה והביטחון החברתי ונערך כחלק מפעילות פורום חינוך פיננסי שמוביל הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית.
שבוע המודעות להונאות פיננסיות- שנת 2024

שבוע המודעות להונאות פיננסיות- שנת 2024

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מייחס חשיבות רבה לנושא מניעת הונאת לקוחות המתבצע באמצעים דיגיטליים. בשנת 2023 התקיים לראשונה שבוע המודעות להונאות דיגיטליות במסגרתו התקיימו פעילויות הסברה נרחבות כדי להעלות את מודעות הציבור לנושא זה. במטרה להמשיך את מאמצי ההסברה ולהגביר את מודעות הציבור, התקיימה בין התאריכים 17.3.24-28.3.24 פעימה נוספת של שבוע המודעות להונאות דיגיטליות, שהתבצעה באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי, בשיתוף משטרת ישראל ובתיאום עם משרד הרווחה והביטחון החברתי ומשרד העלייה והקליטה.
שבוע המודעות למניעת הונאות פיננסיות

שבוע המודעות למניעת הונאות פיננסיות

נוכח העלייה בניסיונות לביצוע הונאות דיגיטליות, שכוללות הונאות מתוחכמות ומגוונות יותר במטרה להוציא במרמה כספים מהלקוחות, תוך מיקוד באוכלוסיות שונות כגון עולים חדשים ואזרחים ותיקים, הוביל הפיקוח על הבנקים פעילות הסברה נרחבת, באמצעות איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית ובשיתוף משטרת ישראל ומשרד הרווחה, שתסייע ללקוחות המערכת הבנקאית להתמודד עם ניסיונות ההונאה ותחדד את אופן ההתנהלות במקרים אלו.
הגברת מודעות פיננסית בחברה הערבית

הגברת מודעות פיננסית בחברה הערבית

נוכח העלייה בניסיונות לביצוע הונאות דיגיטליות, שכוללות הונאות מתוחכמות ומגוונות יותר במטרה להוציא במרמה כספים מהלקוחות, תוך מיקוד באוכלוסיות שונות כגון עולים חדשים ואזרחים ותיקים,  הוביל הפיקוח על הבנקים פעילות הסברה נרחבת, באמצעות איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית ובשיתוף משטרת ישראל ומשרד הרווחה, שתסייע ללקוחות המערכת הבנקאית להתמודד עם ניסיונות ההונאה ותחדד את אופן ההתנהלות במקרים אלו. בין התאריכים 4-15.6.2023 התקיימו עשרות הרצאות פרונטליות ברחבי הארץ, בהם השתתפו אלפי אזרחים, במטרה לסייע להם לזהות את סוגי ההונאות הדיגיטליות הנפוצות ולרכוש כלים איך להיזהר מפניהן. בנוסף, התקיימו גם הרצאות אינטרנטיות (webinar) לציבור הרחב, בשפות עברית ורוסית. במקביל לפעילויות אלו, הוקם אתר ייעודי המכיל חומרי הסברה רלוונטיים והתקיים קמפיין הסברה נרחב.
חודש מודעות פיננסית

חודש מודעות פיננסית

הפעילות התקיימה במהלך החודשים נובמבר 2017 ופברואר 2018, ובמסגרתה הועברו שיעורים במאות כיתות ט' ברחבי הארץ. מדובר בפעילות ראשונה מסוגה בפריסה ארצית, ומטרתה הגברת המודעות הפיננסית של בני הנוער, והקניית כלים פרקטיים בהתנהלותם הצרכנית-בנקאית לקידום עצמאותם ורווחתם הפיננסית של הנערים, בגיל בו הם מורשים לפתוח לראשונה חשבון בנק. מערך ההדרכה הינו חווייתי ובגובה העיניים ומציע לתלמידים ארגז כלים מעשי ורלוונטי להתנהלות פיננסית - בנקאית יום יומית ולשיפור ביטחונם הכלכלי לאורך זמן. לפעילות שותפים גם המערכת הבנקאית, איגוד הבנקים, פורום ועדי ההורים היישוביים ומועצת התלמידים והנוער הארצית.
שבוע מודעות פיננסית

שבוע מודעות פיננסית

ביוזמת הפיקוח על הבנקים, ובשיתוף איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, התקיים בחודש ספטמבר 2016 "שבוע המודעות הפיננסית" לקידום החינוך הפיננסי בקרב בציבור. במסגרת זאת נערכו הדרכות והרצאות בעשרות סניפי בנקים ברחבי הארץ (ללא תשלום). מטרת הפעילות, להגביר את המודעות ולקנות ידע והבנה בנושאים פיננסיים בסיסיים ללקוחות המערכת בנקאית, בין היתר, על ידי העברת הדרכה מקיפה במסגרתה ניתנו ללקוחות טיפים וכלים להתנהלות פיננסית נכונה, הצגת כלים דיגיטליים מתקדמים המסייעים לניהול יעיל יותר של חשבון הבנק, מתן הדרכות אישיות על "תעודת הזהות" הבנקאית והסבר מפורט על שירות מסלולי העמלות, לרבות צירוף בפועל של לקוחות המעוניינים בכך.
העצמה דיגיטלית 2019

העצמה דיגיטלית 2019

כחלק מתפיסת הפיקוח על הבנקים, לפיה מהלך ליווי האזרחים הוותיקים בהסתגלות לבנקאות הדיגיטלית הינו מהלך מתמשך, השיק הפיקוח סבב נוסף של פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים, במטרה לאפשר לאזרחים ותיקים נוספים, שלא השתתפו בהדרכות בשנת 2018, להשתתף בתכנית וליהנות מכלים לשיפור מיומנויות השימוש בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים. בין התאריכים 23.6.19-4.7.19 התקיימו בעשרות רשויות מקומיות ומועצות אזוריות ברחבי הארץ, הרצאות בנושא "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים. לאחר מכן, במהלך החודשים יולי-אוקטובר 2019, האזרחים הוותיקים מוזמנים להדרכות פרטניות בסניפי הבנקים, לצורך התנסות בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים הקיימים בבנק בו מתנהל חשבונם. פעילות זו הנה יוזמה של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שמתקיימת בשיתוף איגוד המנכ"לים של הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות בישראל, ובאמצעות המערכת הבנקאית ואיגוד הבנקים.
העצמה דיגיטלית 2018

העצמה דיגיטלית 2018

כחלק מתפיסת הפיקוח על הבנקים, לפיה מהלך ליווי האזרחים הוותיקים בהסתגלות לבנקאות הדיגיטלית הינו מהלך מתמשך, השיק הפיקוח סבב נוסף של פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים, במטרה לאפשר לאזרחים ותיקים נוספים, שלא השתתפו בהדרכות בשנת 2018, להשתתף בתכנית וליהנות מכלים לשיפור מיומנויות השימוש בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים. בין התאריכים 23.6.19-4.7.19 התקיימו בעשרות רשויות מקומיות ומועצות אזוריות ברחבי הארץ, הרצאות בנושא "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים. לאחר מכן, במהלך החודשים יולי-אוקטובר 2019, האזרחים הוותיקים מוזמנים להדרכות פרטניות בסניפי הבנקים, לצורך התנסות בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים הקיימים בבנק בו מתנהל חשבונם. פעילות זו הנה יוזמה של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שמתקיימת בשיתוף איגוד המנכ"לים של הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות בישראל, ובאמצעות המערכת הבנקאית ואיגוד הבנקים.

שבוע הכסף העולמי

מאז שנת 2012 מתקיים ברחבי העולם ה- " ,Global Money Weekשבוע הכסף העולמי", שמטרתו הגברת המודעות הפיננסית בדגש על חשיבותה בחיי היום יום בקרב בני הנוער ברחבי העולם. בשבוע זה, שאותו מוביל הפורום הבינלאומי לחינוך פיננסי ב OECD, מתקיימות פעילויות רבות בנושא חינוך פיננסי ברחבי העולם.

בשנת 2021 לראשונה, ביוזמת הפיקוח על הבנקים ומשרד החינוך, ובאמצעות פורום חינוך פיננסי של המערכת הבנקאית, התקיימו בישראל פעילויות שונות בנושא חינוך פיננסי לבני נוער במהלך "שבוע הכסף העולמי" שכללו, בין היתר, העברת שיעור מקוון על ידי נציגי הפיקוח על הבנקים ומשרד החינוך ששודר לבתי הספר בנושא ניהול תקציב, עידוד החיסכון וחשיבות המעקב אחר הפעילות בחשבון הבנק ו"משחק לימודי בנושא לוקחים אחריות על הכסף שלנו".

לצפייה במצגת

לצפייה בשיעור מקוון

למנחה המפורט למדריך

רוצים להתנסות במשחק? כאן יש קישור למשחק "לוקחים אחריות על הכסף שלנו"

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/06/2024