הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1143
תאריך פרסום: 03/05/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

​ועדת המכרזים אישרה את הההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/05/2022