הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1103
תאריך פרסום: 29/11/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

ועדת המ​כרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 29/11/2021