הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
מספר: H1066
תאריך פרסום: 28/01/2021
תאריך עדכון: 23/01/2023

הת​קשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל לרכישת רכב בתנאים זהים לאלו של מכרז חשכ"ל

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 28/01/2021