הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

H1055

מספר: H1055
תאריך פרסום: 03/08/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

​ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם המכללה לביטחון לאומי לצורך לימודים והכשרה לעובדי בנק ישראל

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/08/2022