הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

H1054

מספר: H1054
תאריך פרסום: 03/08/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

ועדת ה​מכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/08/2022