הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

H1051

מספר: H1051
תאריך פרסום: 03/08/2022
תאריך עדכון: 23/01/2023

אושרה התקשרות עם לשכת הפרסום הממשלתית לצורך ביצוע קמפיין להצגת סימני ביטחון בשטרות

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/08/2022