הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תשלומי חשבוניות ספקים

במסגרת מדיניות שיפור השירות וייעול תהליכי העבודה מול ספקי הבנק, השיק בנק ישראל פורטל ספקים. הפורטל הנו מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מבנק ישראל לספקיו, אישורן וצפייה בהן, וכן העלאה של דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לבנק. בהמשך מתוכנן הפורטל להעמיק את הקשר בין הבנק לספקיו בהעמדת מידע וכלים נוספים.

העבודה בפורטל הספקים משפרת את אמינות התהליך ומפחיתה בירוקרטיות. השימוש בפורטל יביא גם להתייעלות בתהליכים, לשיפור בבקרה ולהפחתת הסיכון לטעויות הקלדה.

לצורך רישום וחיבור לשירות, הנכם נדרשים ליצור קשר עם מחלקת חיבור הספקים בחברת ניפנדו בע"מ באמצעות דוא"ל: support@nipendo​.com

להלן קישור למדריך לשימוש בפורטל​

יודגש, כי בשלב זה ספק המצטרף לפורטל הספקים של בנק ישראל המתופעל באמצעות חברת ניפנדו בע"מ, לא יישא בכל עלות הכרוכה להתחברות ולשימוש בפורטל.

פירוט הפעולות המתבצעות בפורטל ספקים:

  • צפייה ואישור הזמנות הרכש, לרבות שינויים ועדכונים בהזמנות הרכש.
  • הגשת חשבוניות מס ועסקה חתומות דיגיטלית לרבות האפשרות להוספת צרופה מתאימה במידת הצורך (דיווחי שעות / תעודות משלוח).
  • צפייה בסטטוס הזמנות חשבוניות. 
  • הקמה ועדכון פרטי ספק.

פירוט היתרונות בשימוש בפורטל הספקים:

  • שקיפות מלאה בעבודה מול בנק ישראל לאורך כל התהליך.
  • חסכון בעלויות ושמירה על איכות הסביבה  - חיסכון בהדפסה, בהוצאות משלוח בדואר ובמשאבי זמן לבירור סטטוס.
  • שליחת חשבונית דיגיטלית מהספק לבנק, דבר המוביל לקיצור המועד בהגעת החשבונית לבנק וקיצור זמן התשלום לספקים.
  • ארכוב מסמכים לאורך כל התהליך ומניעת אובדן מידע – ארכיב דיגיטלי

 

במידה ונדרשת הבהרה נוספת, יחידת חשבונות ספקים באגף הרכש עומדת לרשותכם בכתובת הדוא"ל invoice-status@boi.org.il.​ 

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/01/2023