הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חטיבת מידע וסטטיסטיקה

אודות חטיבת מידע וסטטיסטיקה

החטיבה למידע ולסטטיסטיקה אוספת מנהלת ומנגישה עבור מקבלי ההחלטות בבנק ישראל את כל המידע על הסטטיסטיקה הכלכלית.

החזון של החטיבה הינו למקסם את הערך מהנתונים הנאספים בבנק  לצורך ניהול המדיניות והשגת מטרות בנק ישראל כפי שנקבעו בחוק.

החטיבה למידע וסטטיסטיקה שואפת להיות מקור מידע מוביל על המשק הישראלי, ובפרט על הפעילות הפיננסית והמגזר הפיננסי.

תפקידים עיקריים

 • אחריות על איסוף וניהול המידע הסטטיסטי בבנק, בהתאם למתודולוגיות וסטנדרטים בינלאומיים מקובלים
 • הנגשה, דיווח והפצת מידע סטטיסטי לקבלת החלטות בבנק, לציבור ולמוסדות בינלאומיים
 • ‏‏יצרני הסטטיסטיקה הפיננסית של מדינת ישראל
 • ‏יישום מתודולוגיות, שיטות סטטיסטיות מתקדמות ומדע הנתונים בבנק

לצורך מילוי תפקידיה, החטיבה מפיקה צווי דיווח סטטיסטי לגופים שונים, ומנהלת קשר עם המדווחים. כמו כן מקימה ומתחזקת מאגרי מידע, מפתחת ומיישמת שיטות לעיבוד והצגה של נתונים ומידע, ומפיצה בתוך הבנק ומחוצה לו נתונים, תוצרי מידע ודוחות בערוצים שונים.

המידע המנוהל בחטיבה

 • המערכת הפיננסית והמוניטארית בישראל – מידע זה כולל  ריביות ותשואות, נפחים ומדדים בשוק ההון, שוק מט"ח, שוק האשראי ותיק הנכסים הפיננסיים. המידע נאסף ממערכת הבנקאות, משקיעים מוסדיים ומתווכים פיננסיים אחרים.
 • הפעילות הריאלית במשק: במידע זה נכלל התוצר, שימושיו וענפי המשק, פעילות הסקטור העסקי והחברות הציבוריות, מחירי הסחורות והשירותים, שוק העבודה, שוק הנדל"ן ועוד.
 • פעילות המשק מול חוץ לארץ: מידע זה כולל את מאזן התשלומים, הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חוץ לארץ (IIP) והחוב החיצוני ועוד.
 • פעילות הממשלה: המידע כולל, בין היתר, הכנסות הממשלה והוצאותיה, ההכנסות ממסים, הגירעון והחוב ועוד.

המבנה הארגוני של החטיבה

המבנה הארגוני של החטיבה משקף את ההתמקדות בצורכי הלקוח (האגף לקשרי לקוחות) בנפרד מהתהליך של ניהול הסטטיסטיקה (האגף לסטטיסטיקה), תוך חתירה ליצירת מרכזי התמחות מקצועית (לפי תחומי התוכן בחטיבה).

וכן משקף מומחיות במדע הנתונים, שיטות סטטיסטיות ובינה עסקית.

חזון החטיבה

 • למקסם את הערך מנתונים כלכליים עבור מקבלי ההחלטות

תפקידי החטיבה

 • אחריות על איסוף וניהול המידע הסטטיסטי בבנק, בהתאם למתודולוגיות וסטנדרטים בינלאומיים
 • הנגשה והפצה של מידע סטטיסטי לקבלת החלטות בבנק, לציבור ולמוסדות בינלאומיים
 • יצרני הסטטיסטיקה הפיננסית של מדינת ישראל
 • יישום מתודולוגיות כלכליות, שיטות סטטיסטיות ומדע הנתונים בבנק

מבנה חטיבת מידע וסטטיסטיקה

יועץ
ד"ר בנצי שרייבר
יועצת, PMO
גב' יעל ואקנין
יחידת שיטות סטטיסטיות ומדע הנתונים
אגף סטטיסטיקה
מר גבי פישמן
יחידת שוק ההון
יחידת שוק המט"ח
יחידת כלכלה ריאלית
אגף לקוחות
גב' שלי רייס בר-אל
יחידת אינטגרציה ותאום לקוחות
פורטל סטטיסטי והקשר עם הציבור
תחום בנקאות
יחידת בינה עסקית (BI)