הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חטיבת המחקר

אודות החטיבה

חטיבת המחקר מלווה את הפעילות המקצועית בבנק בתחום המדיניות המוניטרית, בייעוץ הכלכלי לממשלה ובתחום הפיננסי. פעילות החטיבה מסייעת לנגיד בגיבוש המלצות מדיניות ובהערכת המדיניות של הממשלה תוך מעקב אחר התהליכים במשק וניתוחם ויצירת תשתית מחקרית להחלטות מדיניות מושכלות.

תוצאות הניתוח השוטף, המחקר וההערכות מובאות בפני מקבלי ההחלטות בבנק ישראל ובכללם  הוועדה המוניטרית, במשרדי הממשלה, בגופים רגולטוריים בתחום הפיננסי, בוועדות הכנסת ובפני הציבור הרחב. הן מסייעות בהבנת התהליכים הכלכליים, בזיהוי מגמות וסיכונים, בבחינה מקצועית של הצעות מדיניות, בגיבוש המדיניות במשרד האוצר ובמשרדי הממשלה האחרים, ובכלל זה בבניית תקציב המדינה.

המחקר והניתוח הכלכלי מתנהלים בארבעה אפיקים עיקריים:

 1. מעקב אחר ההתפתחויות השוטפות במשק וניתוחן
  התוצאות מובאות בעיקר בדוח השנתי של בנק ישראל, המתפרסם החל מ-1954, ומוגש לממשלה ולכנסת על פי חוק בנק ישראל, וכן בדוח המדיניות המוניטרית ובדוח היציבות הפיננסית. חטיבת המחקר מפרסמת, אחת לחודש, את המדד המשולב למצב המשק, המסכם בזמן אמת את ההתפתחויות בתחום הריאלי. החטיבה מפרסמת גם תחזיות להתפתחות האינפלציה, התוצר והשימושים (הצריכה הפרטית, הצריכה הציבורית, היצוא, ההשקעה) ושיעור האבטלה.
 2. ייעוץ בתחום המדיניות המוניטרית (המנוהלת על ידי בנק ישראל)
  אחד התפקידים העיקריים של חטיבת המחקר הוא ייעוץ לנגיד ולוועדה המוניטרית בניהול המדיניות המוניטרית. לקראת כל קבלת החלטה מוניטרית שלושת האגפים של חטיבת המחקר מכינים דוח, המנתח באופן מקיף את ההתפתחויות במשק הישראלי ומוגש לנגיד וחברי הוועדה המוניטרית – עיקריו גם מוצגים בפניהם בדיון המקדים להחלטה. לקראת ההחלטה החטיבה מעבירה לנגיד ולחברי הוועדה גם את המלצתה לגבי המשך ניהולה של המדיניות המוניטרית, ובפרט מדיניות הריבית – המלצה המגובשת בעקבות דיונים פנים-חטיבתיים נרחבים בנושא. בנוסף, כדי שיתאפשר למדיניות המוניטרית להשיג את היעד, חטיבת המחקר מגבשת תחזית כלכלית לטווחים הקצר והארוך, וכן מנתחת את הגורמים התורמים לחוסר-הוודאות בתחזית. חטיבת המחקר של בנק ישראל מפרסמת בסוף כל רביע את התחזית המקרו-כלכלית (Staff forecast), המבטאת את הערכותיה לגבי ההתפתחות הצפויה של המשתנים העיקריים – בהם התוצר ורכיביו, התעסוקה, האינפלציה, הריבית והשכר. התחזיות נדונות בוועדה המוניטרית ומתפרסמות לציבור בצמידות להחלטות הריבית בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של כל שנה.
 3. השתתפות בתהליכי עיצוב המדיניות הכלכלית בהתאם לצרכיו המשתנים של המשק
  דוגמאות בולטות לכך הן השתתפות בהכנת התוכנית לייצוב המשק (1985) ובגיבוש התפיסה הכלכלית של התוכנית לקליטת גל העלייה של שנות התשעים והרפורמות בשוקי הכספים וההון. דוגמאות נוספות הן השתתפות בעיצוב התוכנית להפחתת העוני בישראל, בדיקת תרומתה של תוכנית מענק העבודה ("מס הכנסה שלילי") להפחתת העוני ולעידוד התעסוקה וגיבוש המלצות למדיניות הממשלה בתגובה על המשבר הכלכלי העולמי ב-2008. כלכלני החטיבה נוטלים חלק בגיבוש המדיניות הכלכלית במסגרת ועדות שונות, כגון הוועדה לבחינת תקציב הביטחון ("ועדת ברודט"), שהמליצה על מסגרת תקציב רב-שנתית בתחום הביטחון, והוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים; הכנת תוכניות להעלאת רמת החיים בישראל באמצעות הגדלת פריון העבודה (2019); בעיצוב תוכנית אסטרטגית להאצת הצמיחה במשק, שהוגשה לממשלה השלושים ושש עם כינונה (2021). כלכלני החטיבה מנתחים גם הצעות מדיניות של גופים אחרים במשק.
 4. מחקרים בסוגיות שונות בכלכלת ישראל
  אלו מתפרסמים בסדרה "מאמרים לדיון" ובכתבי העת "סקר בנק ישראל" בהוצאת בנק ישראל, "Israel Economic Review" (בשיתוף עם האגודה הישראלית לכלכלה) ובכתבי עת מדעיים בחו"ל. המחקרים עוסקים הן בזיהוי וניתוח של תהליכים כלכליים בסיסיים במשק והן בסוגיות מדיניות שונות.​

תפקידי החטיבה

 • ייעוץ כלכלי לממשלה
 • ניהול המדיניות המוניטרית
 • תמיכה במערכת הפיננסית
 • עיצוב מדיניות

מבנה חטיבת המחקר

ראש מטה
ראש מטה למנהל
ד"ר קובי ברוידא
האגף למקרו-כלכלה ומדיניות
מנהל אגף
ד"ר איל ארגוב
ראש תחום מקרו ופעילות המשק
ד"ר שי צור
ראש תחום מדיניות
ד"ר יואב פרידמן
האגף המוניטרי
מנהלת אגף
ד"ר סיגל ריבון
ראש תחום ניתוח מוניטרי שוטף
ד"ר איתמר כספי
ראש תחום מודלים מוניטריים
ד"ר אלון בנימיני
האגף הפיננסי
מנהל אגף
ד"ר יוסי סעדון
ראש תחום מדיניות מקרו-יציבותית
ד"ר קונסטנטין קוסנקו
ראש תחום מוסדות ושווקים פיננסיים
ד"ר רועי שטיין
ניהול אדמניסטרטיבי
אחראית אדמניסטרטיבית
גב' סיגל צור