הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הנפקת מטבע, הסדרת מערכת המזומנים במשק

להנפיק מטבע, להסדיר את מערכת המזומנים במשק ולכוונה

לבנק ישראל נתונה, על פי סעיפים 41(ב) ו- 44(א) לחוק, הסמכות הבלעדית להנפיק מטבע, הילך חוקי, בישראל (שטרי כסף, מעות, מטבעות זיכרון ומטבעות מיוחדים).

מתפקידה של מחלקת המטבע בבנק ישראל להנפיק, להסדיר ולכוון את מערכת המטבע, ולהבטיח הספקה סדירה של מזומנים למשק בהתאם לביקוש וההיצע. תפקיד זה מחייב פעולות במספר מישורים:  

הנפקה 

הנפקת המטבע כוללת מספר תחומים: 

  • תכנון סולם העריכים - תכנון סולם עריכים מתאים של שטרות ומעות, שיאפשר מחד ביצוע עסקאות במזומן ביעילות, ומאידך יחסוך בהוצאות ההנפקה. 
  • עיצוב ותכנון שטרות ומעות - נגיד בנק ישראל, באישור המועצה המנהלית של בנק ישראל והממשלה (כאמור בסעיף 42 לחוק), קובע את צורתם תוכנם ושאר פרטיהם של השטרות והמעות. לשם כך, הנגיד נעזר בוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון - ועדה ציבורית שבראשה עומד כיום שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל. הוועדה ממליצה בפני הנגיד והוא, לאחר ששקל את ההמלצות מקבל החלטה בדבר הצורה הסופית של המטבע ומבקש כאמור את אישור המועצה והממשלה. 
  • הדפסת השטרות והטבעת המעות - ניהול פרוייקטים להנפקת מטבע תוך תכנון זמני האספקה, בהתאם לביקוש החזוי, ובהתחשב בחיסכון בהוצאות החזקת המלאי ובהוצאות הכרוכות בכל הזמנה. 
  • עיצוב, תכנון והנפקת מטבעות זיכרון - בהיותו המנפיק היחידי של הילך חוקי בישראל הבנק מנפיק גם מטבעות זיכרון, מדי שנה בשנה ולרגל אירועים מיוחדים. הנגיד קובע את צורתם, תוכנם ושאר פרטי מטבעות הזיכרון והמטבעות המיוחדים באישור המועצה המינהלית והממשלה (כאמור בסעיף 43 לחוק), וגם לשם כך הוא נעזר בוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון. המטבעות עשויים כסף או זהב, ומשווקים לאספנים בארץ ובעולם ולציבור באמצעות חברת השיווק שנבחרה על-ידי שר האוצר, באישור הנגיד. כיום משווקות את המטבעות החברה הישראלית למדליות ולמטבעות בע"מ וחברת ג.ר.א.ס עיצובים ושילובים בע"מ. 

ניהול המזומנים 

הסדרת והכוונת מערכת המטבע

  • אחסון - השטרות והמעות מאוחסנים בכספות בנק ישראל בהתאם לנהלים קפדניים של הובלה, שמירה ובקרה. 
  • הספקת מזומנים למחזור - המזומנים מסופקים לציבור באמצעות מרכזי המזומנים של התאגידים הבנקאיים ודואר ישראל; אלה מווסתים את עודפי ההיצע והביקוש של השטרות והמעות בינם לבין עצמם ומול לקוחותיהם, ומושכים מבנק ישראל רק את עודפי הביקוש, הנגזר מהמשיכות וההפקדות של הציבור בסניפיהם. 
  • פיקוח על איכות הכסף במחזור - בנק ישראל קובע לתאגידים הבנקאיים כללי התנהגות לשמירה על איכות הכסף במחזור. על פי כללים אלו השטרות והמעות שהציבור מפקיד במרכזי המזומנים עוברים תהליך של ספירה ומיון, אשר במהלכו נבחנות האותנטיות של הכסף ואיכותו באמצעות מכונות ספירה ייעודיות, שנרכשו על ידי מרכזי המזומנים ואושרו על ידי בנק ישראל. על מרכזי המזומנים חובה להפקיד בבנק ישראל מטבע באיכות ירודה ומטבע החשוד כמזויף; הבנק גורס את השטרות ומעביר את המעות להתכה. 

פעילויות נוספות של המחלקה בתחום המטבע כוללות

הסברה, הדרכה ומתן מידע לציבור - המחלקה מדריכה ומקדמת פעילות הסברתית ופרסום מידע לציבור אודות שימוש בטוח במזומן וסמיני הביטחון המשולבים בשטרות הכסף. בנוסף עורכת המחלקה סקרים לצורך קבלת מידע אודות מאפייני השימוש במזומן וכן נתונת מענה לאלפי פניות (שאלות בכתב ובטלפון) המתקבלות מהציבור בנושאים בתחום המטבע.

טיפול בזיוף מטבע החלקה פועלת לגילוי ולמניעה של הפצת כסף מזויף. זאת באמצעות לימוד מאפייני הזיופים השונים הקיימים בשוק ושדרוג סימני הביטחון הקיימים על שטרות הכסף. בנוסף פועלת המחלקה, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, תאגידים בנקאיים וחברת הדואר (עליהם הוטלו מגבלות המחייבו בדיקת אותנטיות של השטרות טרם החזרתם למחזור) וארגונים בין-לאומיים הלוחמים בזיוף מטבע. 

שירותי קופה לציבור - המחלקה מעניקה שירותי פריטה וצריפה של שטרות ומעות ושירותי החלפה של מטבע פגום בקופת הציבור אשר בבניין הבנק בירושלים. שירותי הקופה ניתנים בתיאום מראש והם מוגבלים בהיקפת בהתאם להוראות ולהנחיות הרוולנטיות.  ​​