הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נספחים א' ו-ה': טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כאשראי וחישוב שנות פרעון של איגרות חוב ושיעורי ההוצאה עליהן

שם ההוראה

נספחים א' ו-ה': טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כאשראי וחישוב שנות פרעון של איגרות חוב ושיעורי ההוצאה עליהן

תאריך פרסום: 22/05/2016
מספר הוראה: 637-2-7
מספר חוזר: 2756
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/12/2023