הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נספח י' – תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד

שם ההוראה

נספח י' – תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד

תאריך פרסום: 29/11/2020
מספר הוראה: 637-91-110
מספר חוזר: 2756
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/12/2023