הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות מעבר לשנת 2022

שם ההוראה

הוראות מעבר לשנת 2022

תאריך פרסום: 01/01/2023
מספר הוראה: 690-22.1-22.11
מספר חוזר: 2733
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/01/2023