הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - נכסים

שם ההוראה

דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - נכסים

תאריך פרסום: 29/11/2020
מספר הוראה: 632
מספר חוזר: 2481
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/12/2023