הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ועדות שוק מייעצות לפיקוח על מערכות תשלומים

הפיקוח על מערכות תשלומים מרכז ועדות שוק, שתפקידן לייעץ לו בנושאים שונים:

ועדת כרטיסי חיוב - פלטפורמה לכלל השחקנים בשוק כרטיסי החיוב, שמתכנסת כדי לדון בנושאים מקצועיים וטכנולוגיים הנוגעים לדרך הפעילות וכללי הביצוע של העסקאות במערכת כרטיסי החיוב המקומית, באופן שיאפשר את הגברת היעילות והתחרות תוך שמירה על היציבות.

ועדת ATM- פלטפורמה לכלל השחקנים הרלוונטיים לשוק משיכת המזומן, שמתכנסת כדי לדון בנושאים מקצועיים וטכנולוגיים הנוגעים לדרך הפעילות והכללים בין השחקנים השונים למשיכת מזומן, באופן שיאפשר את הגברת היעילות והתחרות תוך שמירה על היציבות.

צוות Faster Payments- פלטפורמה שהוקמה על מנת לקדם את התשלום המידי בישראל. מטרת הפלטפורמה לשמוע את הצרכים של השחקנים השונים ולתת להם מענה בהיבטים שונים של התשלום המידי, כגון היבטים מקצועיים, טכנולוגיים ומשפטיים באופן שיאפשר את הגברת היעילות והתחרות תוך שמירה על היציבות. בצוות משתתפים נציגים של גופים שונים - בנקאיים וחוץ בנקאיים, כולל חברות פינטק.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 17/11/2023