הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 (מעודכן ליום 25/07/2023)

מכתב בנושא

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 (מעודכן ליום 25/07/2023)

תאריך פרסום: 25/07/2023
מספר מכתב: 202326
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/07/2023