הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מדידת שווי הוגן, גילוי על שווי הוגן,זיהוי והצגת ירידות ערך בעלות אופי אחר מזמני

מכתב בנושא:

מדידת שווי הוגן, גילוי על שווי הוגן,זיהוי והצגת ירידות ערך בעלות אופי אחר מזמני

תאריך פרסום: 09/06/2009
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: