הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

יישום חוק שירות מידע פיננסי והתקן לבנקאות פתוחה

מכתב בנושא:

יישום חוק שירות מידע פיננסי והתקן לבנקאות פתוחה

תאריך פרסום: 25/07/2022
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: