הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

יישום הסכם פטקא (FATCA) בישראל - ניהול חשבונות "גמ"ח קטן" בבנק

מכתב בנושא

יישום הסכם פטקא (FATCA) בישראל - ניהול חשבונות "גמ"ח קטן" בבנק

תאריך פרסום: 03/07/2017
מספר מכתב:
תחום: ציות ואיסור הלבנת הון
נושא: נושאים שונים אחרים