הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירת ערך עם תמורה שאינן מנוהלות כעסקאות אשראי

מכתב בנושא:

טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירת ערך עם תמורה שאינן מנוהלות כעסקאות אשראי

תאריך פרסום: 19/02/2008
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: