הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הגדרת בעל שליטה לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000- ("החוק")

מכתב בנושא

הגדרת בעל שליטה לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000- ("החוק")

תאריך פרסום: 20/07/2017
מספר מכתב:
תחום: ציות ואיסור הלבנת הון
נושא: איסור הלבנת הון