הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

גילוי על ההשפעה של חוק שכר בכירים

מכתב בנושא: 201704

גילוי על ההשפעה של חוק שכר בכירים

תאריך פרסום: 21/02/2017
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: דיווח כספי
נושא: זכויות עובדים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/01/2023