הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג - 1992 - בוטל ביום 14.10.2012

מספר הוראה

כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג - 1992 - בוטל ביום 14.10.2012

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: