הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חוק שירותי תשלום התשע"ט 2019

מספר הוראה 173

חוק שירותי תשלום התשע"ט 2019

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: אמצעי תשלום
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022