הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

תחולת חוק הערבות על מי שממשכן נכס לטובת צד שלישי

מספר הוראה

תחולת חוק הערבות על מי שממשכן נכס לטובת צד שלישי

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: