חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992

מספר הוראה 199

חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: הלוואות וחובות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/12/2022