הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ד-2014

מס' קובץ חקיקה 182B

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ד-2014

תאריך פרסום: 04/12/2014
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/12/2022