הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירות בנקאי מסוים ושינוי במקרה אחר), התשע"ג-2012

מס' קובץ חקיקה 159C

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירות בנקאי מסוים ושינוי במקרה אחר), התשע"ג-2012

תאריך פרסום: 28/11/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: עמלות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/12/2022