הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גלוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב - 1992

מס' קובץ חקיקה

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גלוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב - 1992

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: כללי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022