הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

תקן חשבונאות מספר 15 - ירידת ערך נכסים (מעודכן 2009)

מכתב בנושא:

תקן חשבונאות מספר 15 - ירידת ערך נכסים (מעודכן 2009)

תאריך פרסום: 23/04/2009
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: