הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חישוב יחס הון מזערי בגין אגרות חוב המגובות בנכסים שהונפקו בארה"ב, וסיווגן לצורך הדיווח לציבור על סיכ

מכתב בנושא:

חישוב יחס הון מזערי בגין אגרות חוב המגובות בנכסים שהונפקו בארה"ב, וסיווגן לצורך הדיווח לציבור על סיכ

תאריך פרסום: 24/02/2008
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: