באזל II - קביעת יעדי הון פנימיים לתקופת ביניים

מכתב בנושא:

באזל II - קביעת יעדי הון פנימיים לתקופת ביניים

תאריך פרסום: 20/08/2009
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: