הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי)

שם ההוראה

נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי)

תאריך פרסום: 06/02/2024
מספר הוראה: 822
מספר חוזר: 2773
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/02/2024