הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י הלא צמוד (חודשי)

שם ההוראה

נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י הלא צמוד (חודשי)

תאריך פרסום: 12/01/2023
מספר הוראה: 822
מספר חוזר: 2735
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/02/2023