הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות-מידע על ריבית

שם ההוראה

דוח חודשי על אשראי לציבור ופיקדונות מהציבור לפי בסיסי הצמדה ומגזרי פעילות-מידע על ריבית

תאריך פרסום: 06/02/2023
מספר הוראה: 823
מספר חוזר: 2738
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/02/2023