הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי)

שם ההוראה

אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי)

תאריך פרסום: 28/05/2012
מספר הוראה: 818
מספר חוזר: 2340
תחום: רישוי
נושא: שליטה והחזקה בתאגידים בנקאיים ובסולקים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 17/12/2022