הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות דיור (חודשי)

שם ההוראה

אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות דיור (חודשי)

תאריך פרסום: 08/02/2022
מספר הוראה: 875
מספר חוזר: 2696
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/02/2023