הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מועדי פרסום הריבית הממוצעת לפירעון מוקדם של משכנתאות לשנת 2024

היחידה לניהול מידע בפיקוח על הבנקים מפרסמת את שיעורי הריבית הממוצעים של הריבית האפקטיבית על הלוואות שניתנו במהלך החודש.

מועד פרסום הריבית הממוצעת לצורך חישוב עמלת פירעון מוקדם של משכנתאות לשנת 2024

תאריך הדיווח 

מועד אחרון לדיווח

מועד פרסום הריבית באתר הבנק

31/01/24 6/02/24 (יום שלישי) 12/02/24 (יום שני)
29/02/24 6/03/24 (יום רביעי) 12/03/24 (יום שלישי)
31/03/24 7/04/24 (יום ראשון) 11/04/24 (יום חמישי)
30/04/24 6/05/24 (יום שני) 12/05/24 (יום ראשון)
31/05/24  6/06/24 (יום חמישי) 16/06/24 (יום ראשון)
30/06/24 7/07/24 (יום ראשון) 11/07/24 (יום חמישי)
31/07/24 6/08/24 (יום שלישי) 14/08/24 (יום רביעי)
31/08/24 4/09/24 (יום רביעי) 10/09/24 (יום שלישי)
30/09/24 8/10/24 (יום שלישי) 14/10/24 (יום שני)
31/10/24 6/11/24 (יום רביעי) 13/11/24 (יום רביעי)
30/11/24 5/12/24 (יום חמישי) 11/12/24 (יום רביעי)
31/12/24 6/01/25 (יום שני) 14/01/25 (יום שלישי)
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/02/2024