הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

ערעורים על הגבלה מכוח חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, הסכמת הבנק להסדר פשרה

מכתב בנושא:

ערעורים על הגבלה מכוח חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, הסכמת הבנק להסדר פשרה

תאריך פרסום: 16/01/2011
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: