הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מאזן (חודשי): נספח ד' - תנועות מסלקה וחיובים / זיכויים אחרים במט"י

מס' הוראה 821 נספח ד

מאזן (חודשי): נספח ד' - תנועות מסלקה וחיובים / זיכויים אחרים במט"י

תאריך פרסום: 25/01/2011
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2303
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/11/2022