הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

כהן נמרוד

כהן נמרוד

חוקראגף מוניטרי - תחום מודלים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מדיניות מוניטרית ומאקרו-יציבותית; הטרוגניות ומאקרו-כלכלה; משברים כלכליים ופיננסיים; כלכלה חישובית

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים