הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

ארגוב איל

ארגוב איל

מנהל אגף, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות

רשימת פרסומים בבנק ישראל

14

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מקרו כלכלה וכלכלה מוניטרית (E); עבודה וכלכלה דמוגרפית (J); צמיחה כלכלית ותפוקה מצטברת (O4)

סרטים וראיונות

10:40
The Marker ד"ר איל ארגוב מחטיבת המחקר בוועידת תשתיות 360

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים