הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

שמע - זלטוקרילוב לילך

שמע - זלטוקרילוב לילך

חוקרתמבקרת בכירהאגף פיננסי - תחום מדיניות מקרו יציבותית

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

רישיון עורך דין 23925; רישיון רואה חשבון 500104694;

פרקי אשראי בדוחות יציבות פיננסית –דצמבר 2021 (עסקי), מחצית ראשונה (יוני) 2020, דצמבר 2019.

נתוני הכנ"רית ביחס לעסקים שהם תאגידים – תמונה ממשבר הקורונה (תיבה מספר 4, דוח יציבות פיננסית, דצמבר 2021).

תחומי חקר ועניין – בנקים חדשנות (פינטק) קיימות (ESG) ורגולציה, מטבע דיגיטלי, יציבות פיננסית, ניהול משברים, המשכיות עסקית, אסטרטגיה ארגונית וסיכוני מוניטין, סיכוני ציות ואיסור הלבנת הון,  מחקר התנהגותי, פיתוח כלכלי ופיננסי.

 

תוצרים נוספים

  • דוח מבקר המדינה, מאי 2022, נושאים מערכתיים משטר איסור הלבנת הון בישראל, עמוד 115
  • דוח מעקב אפריל 2022, הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית על בסיס החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז— 2017, המרכז להעצמת האזרח, עמוד 4.

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים