הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

שחר אלה

שחר אלה

חוקרת בכירה, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מדיניות

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים