הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

קדמי איתי

קדמי איתי

חוקראגף פיננסי - תחום מוסדות ושווקים פיננסיים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מימון חברות, גופים מוסדיים, רגולציה פיננסית, חשבונאות

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים