הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

כספי איתמר

כספי איתמר

ראש תחום אגף מוניטרי - תחום ניתוח מוניטרי

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מדיניות מוניטרית; מאקרו-כלכלה יישומית ומימון; מדע נתונים והסקת סיבתיות

 

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים