הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

זנד אדית

זנד אדית

חוקרת בכירה, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מדיניות

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

כלכלת עבודה; כלכלת חינוך

תוצרים נוספים

  • שותפות בכתיבת פרקים ותיבות בדוחות בנק ישראל ובסקירת ההתפתחויות, בנושאים שקשורים להשפעות העלאת גיל הפרישה על שוק העבודה, השפעות משבר הקורונה על שוק העבודה, איכות המורים, הפערים בין מערכת החינוך היהודית לערבית, המתאם ארוך הטווח בין התנודתיות בשע"ח הראלי לגורמי היסוד במשק.
  • חברה בוועדה הציבורית לחיזוק כושר התחרותיות של התעשייה הישראלית.
  • השתתפות בכנסים ופורומים מקצועיים כגון הכנס השנתי של האגודה הישראלית לכלכלה, כנס במכון COSME, כנס במכון LAGV, כנס במכון ג'וינט תבת, וסמינרים באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל (אוניברסיטת קורנל, אוניברסיטת פנסילבניה, האוניברסיטה של האיחוד האירופי, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת רייכמן, האוניברסיטה העברית).

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים