הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

הרן-רוזן מאיה

הרן-רוזן מאיה

חוקרת, ד"ראגף פיננסי - תחום מוסדות ושווקים פיננסיים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

D12 ;D14 ;D83 ;D91 ;G28 ;G40 ;J32 :JEL

מימון משקי בית; הכלה פיננסית; אוריינות פיננסית; מימון הייטק; פנסיות וגופים מוסדיים; ביטוח

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים