הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

גאלו ליאור

גאלו ליאור

חוקראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

כלכלת סביבה ואנרגיה (JEL Q4, Q5), מסחר בינלאומי (JEL F1), תנועה בינלאומית של גורמי ייצור (JEL F2), כלכלה ציבורית (43P), מבנה שווקים, אסטרטגיית הפירמה, וביצועים (JEL L1), מידול מדיניות כמותי (JEL C54).

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים